Methoden en technieken

 

Praktijk Zie Zo hanteert een unieke mix van krachtige methoden en technieken. Deze worden altijd afgestemd op het kind of de ouder en op de behoefte die er op dat moment is. Soms kun je beter ‘doen’ dan ‘praten’ en vooral bij kinderen en jongeren is gebleken dat door ‘spelenderwijs’ oplossings- en doelgericht te werken, veel betere resultaten geboekt kunnen worden.

Onderstaand een aantal van de door Praktijk Zie Zo gebruikte methodieken en technieken.

Inzicht, vertrouwen, rust en groei

Bewustwording (fysiek en mentaal) is een groot onderdeel in het verkrijgen van inzicht en vertrouwen. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van lichaamswerk, zoals yogahoudingen en beweging, maar ook van spelvaardigheid waarbij de focus op concentratie en coördinatie ligt. Ook is er ruimte voor verwerking door onder andere tekenen, helende verhalen en gesprekjes. Andere gebruikte methodieken vinden hun oorsprong in de NLP, EFT en rouw– en verliesverwerking. Tevens speelt Mindfulness voor kinderen een grote rol. Ter bevordering van ontspanning wordt gebruik gemaakt van meditatie, visualisatie en ademregulatie. Het doel is om blokkades op te ruimen en (meer) innerlijke rust te vinden. De methodieken en technieken die worden ingezet, worden afgestemd en de behoefte van het kind en zijn er altijd op gericht om persoonlijke groei te stimuleren.

Gezinsopstelling en opvoedopstelling

Een kind maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van het gezinssysteem. Naast factoren die eigen zijn aan het kind, beïnvloeden alle personen van het gezinssysteem elkaar voortdurend, bewust en onbewust. Praktijk Zie Zo maakt gebruik van zowel gezinsopstellingen alsook thema-opstellingen, waarbij de wensen, behoeftes en verlangens van het kind centraal staan en waarbij het mogelijk is de ouder actief te betrekken. Bij coaching bij opvoeden wordt veelal gebruik gemaakt van opvoedopstelling. Hierbij staat de hulpvraag met betrekking tot het opvoeden en de onderlinge relaties tussen ouder (s) en kind centraal.

Gediagnosticeerde kinderen

Gezien de rijke (werk)ervaring met gediagnosticeerde kinderen is het ook mogelijk kinderen met een bepaalde (lichamelijke) zorg, handicap of stoornis middels de genoemde werkvormen individueel te begeleiden.

Daarnaast maakt Praktijk Zie Zo gebruik van een aantal, deels zelf ontwikkelde, trainingen.

 

Inzicht: Zo werkt het voor mij

Vertrouwen: Zo heb ik meer vertrouwen

Rust: Zo vind ik rus.

Groei: Zo kan ik groeien