Aanmelding

Aanmelding voor coaching gebeurt via telefoon of mail waarna er een intakegesprek met (één van) de ouders volgt. Hierbij worden de vraag, het doel en de verwachting helder in kaart gebracht. Besproken wordt wat de rol van de kindercoach is en wat de uitkomst voor kind en ouder moet zijn. Naast deze wederzijdse verwachtingen komt ook de context van (gezins)systeem van het kind aan bod.  Als het klikt, maken we een vervolg afspraak voor kennismaking met het kind. Tussendoor evalueren we en bespreken we waar nodig. Omdat kinderen over het algemeen erg ontvankelijk zijn, (zeker wanneer opvoedingsaspecten in het traject worden meegenomen) is het uitgangsprincipe dat er sprake is van kortdurende trajecten. Ervaring leert dat vaak al na een aantal ssessies, kleine veranderingen tot een groot positief effect kunnen leiden.

PGB-begeleiding

Gezien de rijke (werk)ervaring met gediagnosticeerde kinderen is het ook mogelijk kinderen met een bepaalde (lichamelijke) zorg, handicap of stoornis middels de genoemde werkvormen individueel te begeleiden in het oefenen van o.a. lichaamsbesef en het ervaren van (ont)spanning. Weerbaarheid en zelfvertrouwen te vergroten om zo meer in evenwicht te komen. Samen stellen we doel(en) vast gericht op de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Via het persoongebonden budget (PGB) zijn er mogelijkheden dit te bekostigen. Mocht aanvraag of beheer van PGB een drempel zijn, dan kan ik u hiervoor in contact brengen met collega professionals.

Locatie individuele coaching Zwolseweg 290 te Apeldoorn (achter het pand Zorggarant)

Geregistreerd

Zie Zo is geregisteerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (www.de-nfg.nl) waardoor een groot aantal zorgverzekeraars, afhankelijk van de polis, (deels) vergoeden.  Neemt u vooral contact op met uw zorgverzekeraar en informeer naar de mogelijkheden.

NFG Registratie Code: 6607226416

AGB zorgverlener code : 90-041104 (Genezers, Natuurgeneeskunde)/praktijkcode 90-19490

HBO- Registertherapeut RBNG® RBNG code : 809525R

Beroepsvereniging

Overig
Lid van Landelijk Kinderyoga Netwerk
Lid van Landelijke Stichting Rouwbegeleiding/Verwijsbestand Rouwzorgverleners
Lid van Netwerk Kinderyogadocenten Apeldoorn
Tarieven/kosten op aanvraag.