Supervisie

Supervisie is een op reflectie gebaseerd leergesprek voor professionals die met mensen werken. De supervisant wordt zich hierdoor meer bewust van zijn eigen gedachten, gevoelens, verwachtingen, normen en waarden en van de wijze waarop deze zijn handelen bepalen. Hij verwerft hierdoor inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren.
Bron : Nederlands Jeugd Instituut www.nji.nl